WELKOM BIJ

De gemeente Den Helder heeft sinds 1995 het beheer van het complex Willemsoord en werd in 2000 juridisch eigenaar. Hierbij horen ook het Werfkanaal, een deel van de Koopvaardersbinnenhaven en een deel van het Natte Dok. In de tussenliggende jaren is de restauratie begonnen van de monumentale gebouwen en waterbouwkundige werken en werden plannen gesmeed voor een nieuwe culturele en recreatieve invulling. Hiervoor heeft de overheid, de Europese Commissie, het Rijk, de Provincie en de gemeente Den Helder gezamenlijk 80 miljoen euro subsidie verstrekt.

Restauratie 

In de periode 1995-1996 is de Mastenloods (gebouw 66) als eerste gebouw gerestaureerd. De schade, opgelopen tijdens de bombardementen in WO II, was al hersteld. De orginele houten dakconstructie en de houten standvinken die de dakconstructie dragen, behoefden alleen plaatselijk te worden vernieuwd. het dak kreeg opnieuw een bedekking van leien: in totaal 40 strekkende kilometer als je de leien achter elkaar zou leggen.
 
Op 31 december 1999 begon officieel de restauratie van de Zuidwesthoek, bestaande uit de gebouwen 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G, 62 en 63. Een gedenksteen op de gevel van de Ketelmakerij (gebouw 63) herinnert aan de officiële oplevering in april 2002. Vrijwel tegelijkertijd zijn de overige gebouwen gerestaureerd. De laatste restauratieprojecten, gebouw 51 en 47, waren gereed in respectievelijk april en najaar 2004.
 
Maar de restauratie omvatte niet alleen de gebouwen. Ook de gehele infrastructuur werd hersteld danwel vernieuwd: riolering (15.000 meter), elektriciteits-, gas- en waterleidingen, damwanden en kademuren (15.000 basaltkeien en 600 meter stalen damwand), straatwerk (maar liefst 1.500.000 stenen over een oppervlak van circa 20.000 m2), dokken en bateau-portes en de jachthaven. Al met al een gigantische klus. De resultaten mogen er zijn: de monumentale waarde van het complex is weer in zijn oorspronkelijke glorie van weleer tevoorschijn gekomen.